Thursday, August 9, 2018

Rong Chơi (Thơ Xướng Họa) - KO, Nguyễn Kim Trân, Nguyễn Cang, Trương Thị Thọ & Hà Đặng


 
Bài xướng:
RONG CHƠI

Cất cánh tung bay cao ngất trời,
Nương vào cánh sắt thả rong chơi.
Nhìn ngang biên biếc màu mây trắng,
Ngó xuống chập chùng bóng tuyết bay.
Một dãy ngân hà không định hướng,
Bao la vũ trụ ngút ngàn khơi.
Tưởng như thoát tục vào tiên cảnh,
Tự tại ngao du giữa cõi đời.

KO

Họa 1:

RONG CHƠI
Trên không lơ lửng tựa chim trời,
Thỏa mắt tầm cao mãi ngắm chơi.
Mượn cánh hải âu phi nước đại,
Trong lòng khoang sắt nhẹ đường bay.
Tung mây lướt gió say vòm ngọc,
Cởi tuyết băng sơn lạc dặm khơi.
Tưởng cảnh du tiên nơi thượng giới,
Khát khao nay được chút hương đời.

NGUYỄN KIM TRÂN.

Họa 2:

Cánh bằng lướt gió giữa lưng trời,
Chở khách bốn phương ngắm cảnh chơi.
Giăng kín núi đồi mờ tuyết phủ,
Lang thang mây khói trắng đường bay.
Lâng lâng mộng tưởng ngồi lưng hạc,
Chấp chới mơ hồ lướt biển khơi.
Giây phút lên cao như thoát tục,
Cỡi mây một chuyến lãng quên đời!

NGUYỄN CANG

Họa 3:

Nhẹ bước vào mây cao ngất trời ,
Lang thang cõi mộng chốn rong chơi .
Nhìn lui ngan ngát mầu mây trắng ,
Ngó tới lượn lờ hương gió bay.
Xa khuất ngất ngây chưa định hướng ,
Gần kề như thể sóng vờn mây .
Lòng nghe lãng đãng miền tiên cảnh ,
Nhìn lại trần gian, mộng giữa đời .

TRƯƠNG THỊ THỌ

Họa 4:

Tung bay gió thổi ngất lưng trời
Non nước tang bồng rảo bước chơi
Vui với trời xanh cùng khói trắng
Lặng lờ đèo vắng tuyết vờn bay
Gió ù thổi mạnh mây dồn núi
Sấm nổ ngang trời ngút biển khơi
Hồn mộng chơi vơi miền thượng giới
Lướt theo cánh sắt bỏ quên đời !

 HÀ ĐẶNG

No comments: