Friday, August 31, 2018

Vườn Thơ Mới Xướng Họa: Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông - Triều Phong Đặng Đức Bích, Nguyễn Cang & Chu Hà


VƯỜN THƠ MỚI XƯỚNG HỌA

Bài Xướng : 
 
 
 
 
 
SÀI GÒN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Trải bao thế kỷ vẫn Sài Gòn
Hòn ngọc khoe màu với nước non
Đã trót nhuộm chàm vườn trẻ thắm
Lại còn bôi nhọ bức tranh son
Mị dân đổi chủ không thành có
Dối trá thay ngôi mất lại còn
Thành phố trả về cho xứ sở
Trải bao thế kỷ vẫn Sài Gòn

Triều Phong Đặng Đức Bích
Họa 1: 

THƯƠNG LẮM SÀI GÒN
Làm sao quên được hỡ sài Gòn
Dẫu cách muôn trùng vạn núi non
Thương lắm một thời như dáng ngọc
Xót nhiều giờ đã mất giềng son
Bể dâu gầy cuộc nhơ thiên cổ
Tang hải bày ra tội mãi còn
Mơ một ngày mai trời lại sáng
Quê hương quang phục đẹp Sài Gòn

CHU HÀ
Họa 2:

                                                        
SÀI GÒN MẤT TÊN
                                                


Thành phố đổi tên, mất chữ "Gòn"
Bốn ba năm lẻ chẳng còn non
Sài Gòn ngày ấy còn đâu nữa
Hà Nội bây giờ hết nét son

Lê Lợi đường xưa người tấp nập
Bến Thành Chợ Cũ vẫn tên còn
Toàn dân đứng dậy dựng xây lại:
Hòn ngọc Viễn Đông lẫn chữ "Gòn".

 
NGUYỄN CANG (30/8/18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: