Sunday, September 2, 2018

Thơ Chu Hà - Chu Hà


Thơ Chu Hà

Bài 1:
(Tối qua Chu Hà xem TV thấy cảnh đám đông cướp giật khi chủ nhà vung tiền khi cúng cô hồn, lòng thật buồn nên sáng nay làm bài này gửi quý anh chị đọc và suy gẫm!).

 CÚNG CÔ HỒN

Buồn thay văn hoá cúng cô hồn
Chẳng biết ma, người, ai đói hơn
Cướp của ban ngày chơn lộng giả
Vung tiền giữa chợ giả thành chơn
Dạy dân xưa trọng điều nhân nghĩa
Giáo chúng thời nay Bác, đảng tôn
Quýt ngọt bên Tề chua xứ Sở
Thôi đừng trách trẻ chẳng hiền ngoan!

Chu Hà

Bài 2:

PHỎNG DỊCH BÀI QUỲNH HẢI NGUYÊN TIÊU (của Nguyễn Du)
 
 
 
 
 
 
Nguyên tiêu nguyệt rạng ở nhà ai
Vẫn nét trang đài, dáng lả lơi
Hồng Lĩnh ly tan xa vạn lý
Quỳnh Châu lưu lạc đón xuân lai
Buồn thay năm tháng hoài quanh quẩn
Hận bấy đầu xanh tóc bạc rồi
Thương bạn đường cùng trăng ghé bước
Chân trời, góc bể ... đã ba mươi!

Chu Hà

Bài 3:

THU NHỚ


 
 
 
 
 
 
 
 
Cũng nét u buồn như mắt em
Chũng chiều nắng úa nhẹ len thềm
Cũng Mưa thổn thức sầu không dứt
Cũng Lá thì thầm gợi nhớ thêm
Lối cũ xa người chân thấy lạ
Đường xưa vắng bạn bước sao quen
Đêm thâu lắng đọng đàn cô lẻ
Trăng rụng ven trời lại nhớ đêm (em).

 Chu Hà


 

No comments: