Thursday, September 6, 2018

Mùa Gió Chướng Năm xưa - vkp Phượng ngày nay


MÙA GIÓ CHƯỚNG NĂM XƯA 

(Gió chướng là thứ gió của miền Nam, thường thổi mạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, hướng gió từ Đông đến Đông Nam tốc độ khoảng 6 – 7m/s, lúc mạnh có thể lên tới 11 – 17 m/s. Gió có hướng thổi ngược dòng sông Tiền, sông Hậu nên được gọi là gió chướng vì thế gặp lúc thuỷ triều lên dồn nước vào sâu trong sông đem theo cả mặn vào…
       Ngoài biển, gió chướng gây sóng to biển động trở ngại cho tàu bè đi lại.)

 

 


Mình đến với nhau vào mùa gió chướng
Sông nước ngược dòng... mắt ướt mi cay
Nên  đành chấp nhận duyên phận an bày
Hai lối rẻ đường đời không chung bước

*
Gió Đông Nam ơi! Sao đành thổi ngược?
Mặn bờ môi lúc con nước dâng cao
Muối ngập đồng xanh cây cỏ úa màu
Đồi núi sông hồ phía Nam hiu hắt...

*
Có phải tại cơn gió mùa Đông Bắc?
Mang Thu tàn đến đổi lấy Đông sang?
Nên sóng to biển động phá tan hoang:
Bến hẹn, lầu thơ, tàu bè chìm đắm!

*
Gió chướng đi qua... tình xa  nồng ấm
Trên đỉnh tình yêu cùng ngắm trăng sao
Quên hết quá khứ lận dận lao đao
Biển lặng sóng êm hoa tươi gió mát...

 
Tháng 9/2018
vkp phượng ngày nay

No comments: