Friday, September 21, 2018

Vườn Thơ Mới Xướng Họa - Cải Cách Giáo Dục Tại Việt Nam


 VƯỜN THƠ MỚI- XƯỚNG HỌA

Chủ đề : Cải cách giáo dục tại Việt Nam

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng :

       
CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT 

 
Lệnh trên chỉ đạo phải ra tay
Lão Đại*, Bùi Hiền cải cách ngay
Tam giác hình vuông thay mẫu tự
Chữ ku chữ kẹt đổi hình hài
Học trò ngơ ngac mò con chữ
Thầy giáo hoàng kinh tháo bỏ giày
Tiếng mẹ bốn nghìn năm vẫn giữ
Mà nay cải cách giống Tàu lai !


 
NGUYỄN CANG 
*Hồ ngọc Đại và Bùi Hiền là các giáo sư phó tiến sĩ ở VN, từng du học Liên Xô.

 
Họa 1:

 
THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG 

 
Thế giới đại đồng tay nắm tay
Trồng người, thuê chiếm phải làm ngay
Đặc khu tỏ rõ màn buôn nước
Ngôn ngữ trò chơi kẻ tấu hài
Tội bấy dân đen còn mớ ngủ
Thương thay đất mẹ giặc xâm, giày
Tre tàn măng mọc nghe thêm xót
Giới trẻ bây giờ thích ngoại lai


 
CHU HÀ 

 
Họa 2:

TIẾNG VIỆT NGÀY NAY

 
Giận kẻ quân sư chịu bó tay,
Hãy mau bỏ thứ chữ kia ngay.
Cầu vinh bán rẻ hồn dân tộc,
Chịu nhục mua sang lớp kịch hài.
Thay đổi quốc hồn tiêu quốc tuý, 
Hùa theo xâm lược giấu chân giầy.
Toàn dân nước Việt mau chung sức, 
Gìn giữ cội nguồn chẳng để lai.

 
HƯƠNG LỆ OANH VA 

Họa 3:

CHỮ VIỆT

 
Tiến sĩ Liên Xô học viết tay
Hay là nghe ngóng chép không ngay
Bùi Hiền, học vị nghe lời đảng
Ngọc Đại, tròn, vuông, giống hước hài
Cha mẹ nhìn vào không thấy hiểu
Cháu con ngơ ngác bỏ vào giày
Bao năm Quốc ngữ niềm tin sáng 
Cộng sản bây giờ thích ngoại lai.

TRIỀU PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH

 

No comments: