Thursday, September 6, 2018

Ừ Em Về Phố Cũ Đi - Thuyên Huy


Ừ Em Về Phố Cũ Đi

 

 
 
 
 
 
 
Ừ em về phố cũ đi
Khúc kinh chiều muộn dài lê thê rồi
Con sông vẫn đó chia đôi
Bên kia nắng lỡ bên này mưa thưa
Ngày mai trời sẽ sang mùa
Tiếc thương cho lắm cũng thừa đời nhau
Khép khung cửa nhốt hồn đau
Vẫy tay nghẹn nuốt nỗi sầu từ đây
Thôi em quên chuyện kiếp này
Tiễn thêm bước nữa làm cây cỏ buồn
Điểm trang chi chút giận hờn
Ngựa xe son phấn đã sờn mặt hoa
Em về phố cũ đi xa

 
Thuyên Huy
Chiều về ngang phố Fairfield giữa thu 2018 chợt nhớ người trên phố cũ cuối đường Gia Long, Tây Ninh

 

No comments: