Friday, September 21, 2018

Người Về Giữa Đường Mơ - Thuyên Huy Người Về Giữa Đường Mơ

 


Người về đứng giữa đường mơ
Mùa thu đi vội phố ngơ ngẩng buồn
Vàng đôi tà khép gió buông
Áo thưa cánh mỏng mưa luồng tình qua
Bài thơ chữ nhạt chữ nhòa
Nửa đời tìm thuở mặn mà trối trăn
Chờ nhau giữa mịt mù giăng
Người bưng mặt khóc vết hằn trăm năm
Gọi tình từ cõi xa xăm
Âm u tận đáy hồn thăm thẳm sầu
Thì thôi đừng tạ lòng nhau

 
Thuyên Huy
Melbourne tháng mưa mù trời lạ 2017

 

 

 


No comments: