Saturday, September 29, 2018

Đó Sang Sông - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng HọaVƯỜN THƠ MỚI- XƯỚNG HỌA
Chủ đề: Đò sang sông

Bài xướng:

 
 
 
 


ĐÒ CHIỀU 


Khách ơi sao trễ chuyến đò ngang,
Bỡ ngỡ bâng khuâng kiếp lỡ làng.
Hãy ở lại đây đừng đi nữa,
Lửa lòng  nhóm lại nợ tào khang.?
Bên nhau quấn quít  cho dù muộn!
Bến đợi đò đưa dẫu muộn màng. 

Há dễ duyên đâu ai cũng gặp,
Chữ tình lận đận chốn trần gian.

 
HƯƠNG LỆ OANH 31/7/18 


Họa 1:

 
ĐÒ NGANG

 
Mặt nước sông sâu khó lội ngang 
Đáp thuyền xuống bến ở đầu làng
Mà sao dừng lại không chèo nữa ? 
Chắc mến thương nàng cảnh tịch khang
Có phải thuyềm em e bến lạ
Hay là trần thế thiếu mơ màng
Hai nàng kiều nữ từ tiên cảnh
Lỡ bước xuống trần vướng thế gian

 
TRIỀU PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH

 
Họa 2:
          

ĐÒ NGANG

 
Ngày vội vàng đi phải bỏ ngang
Bỏ sông, bỏ bến, bỏ thôn làng
Sau lưng thành phố Người trông ngóng
Trước mặt đại dương vọng cát, khang
Súng đạn, gông cùm bao lớp lớp
Sóng dồn, sóng phủ, sóng giăng màng
Tự do ai bán mình mua bán
Trả giá trọn đời gánh hiểm gian!


 
CHU HÀ

 
Họa 3: 

     
ĐÒ NGANG


Vực ròng con nước, trễ sang ngang
Cô lái đành cam chịu lỡ làng
Số mệnh gieo neo sầu phận bạc
Duyên tình dang dở khó an khang
Bỏ thuyền bỏ bến neo nơi khác

Ôm  khối tình xưa khổ chẳng màng
Lữ khách nay về  mong  gặp lại
Người còn hay đã lánh nhân gian ?!!


NGUYỄN CANG

 
Họa 4:

 
ĐÒ CHIỀU

 
Nối lại câu hò lỗi nhịp ngang
Tiếng xuân vang mãi ấm buôn làng
Vầng trăng sao thể chia đôi được
Mảnh lực tìm nhau hợp nhất khang
Thay đổi bầu trời se thắt lạnh
Vững tin ý chí chẳng mơ màng
Dòng sông định mệnh nghe lời gọi
Chung chuyến đò tình mộng thế gian

 
KIM TRÂN

 

No comments: