Thursday, October 4, 2018

Tôi Viết Cho Anh "Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện" - Dư Thị Diễm Buồn


TÔI VIẾT CHO ANH “NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN”

Kỷ niêm giỗ lần thứ 6, ngày 2 tháng 10 năm 2018 -- DTDB)
 

 
 

 
 
 
 
 
Chi-ca-gô vào một chiều nhạt nắng
Lưu lạc xứ người có buồn không anh?
Hắt hiu gió lạnh, nhưng tình người ấm
Trời vàng thu lá phai sắc sa cành!

Đôi mắt anh ẩn nỗi niềm sâu thẳm!
Xót tình người, đau vận nước nổi trôi?
Tháng năm dài đọa đày trong trại cấm?
Tù ngục riêng mang uất hận ngút trời!

Phải anh trót sanh ra nhầm thế kỷ?
Trong một chế độ vô thánh, vô thần
Cả bọn cầm quyền vô tâm, nghịch lý
Đầu độc dân lành mất hết thiện nhân

Cộng đảng trị, độc tài, ham đánh đấu
Không nghe, chúng sẽ trù dập khảo tra
Phải theo chúng là con đường tối hậu
Chống lại, đuổi tận giết tiệt, không tha

Nguyễn Chí Thiện đã làm chi nên tội?
Mà dãi dầu hai mươi bảy năm tù?
Phải anh biết chúng diệt chủng, gian dối…
Nên bị gày án phản động thiên thu…

Hỏi Cao Xanh, bao nhiêu năm một kiếp?
Lấy quyền gì, lại bắt bớ cầm giam?
Đời nhân thế mong manh như giấc điệp
Sao nở đành, cùng dòng giống Việt Nam!

Anh như đóa hoa sen vùng Đồng Tháp
Trong đìa ao chẳng vướng bợn mùi bùn
Không theo Cộng, dù sống trên đất Bắc
Thà tù, không luồn cúi để ung dung!

Hoa Địa Ngục” những vầng thơ diễm tuyệt
Bên trời tự do bừng nở ngát hương…
Là gương soi cho những người dân Việt…
Cho những ai không Cộng sản tha phương

Tôi gặp anh hôm nào nơi phố Gió
Mười mấy năm sau, thung Lũng Hoa Vàng
Thơ, văn chương thuyết minh trong lần đó
Đồng điệu Văn Nghệ Sĩ, Hồ Trường An…

Xin ngưỡng phục văn thi nhân chống Cộng
Dùng cây bút thép diệt ác, tà tâm
Dù bị chụp mủ, hàm oan trầm thống
Vẫn sáng trong như nhật, nguyệt đêm rằm

Kiếp nhân sinh, nhiêu khê nhiều hệ lụy!
Danh, tiền, tài hủy diệt với thời gian
Văn chương đổi thay theo thời tích lũy
Tấm lòng son mãi chói lọi huy hoàng

Cộng sản tàn độc xích xiềng, chém giết
Giàu, sang, phú quý rồi cũng buông rơi
Nhân thế tị hiềm, ghét, ganh cay nghiệt
Mong được bình an ơn phước Đất Trời

Xin tạ ơn người khai đường mở lối…
Không vì lợi riêng, quỳ lụy ác gian
Kẻ cầm bút vạch trần vô tiếc hối
Nguyễn Chí Thiện nêu cao ngọn bút vàng

Mây thu tím, nắng Ca-Li nhàn nhạt!
Tin đưa về anh vĩnh viễn ra đi!
Gió ướm lạnh lá vàng rơi lác đác
Mưa sụt sùi đẫm ướt cánh chim di!

Anh đi rồi, để buồn thương nuối tiếc
Bất khuất, kiên cường lưu mãi ngàn sau
“Ngục sĩ ơi, nghẹn tâm tình tống biệt!
Cõi lòng tôi, lệ kính ngưỡng dâng trào!”


DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email:
dtdbuon@hotmail.co

 

 

No comments: