Wednesday, October 10, 2018

Đừng Khóc Than Cho Cái Chết (Thơ Ralph Chaplin) - Thuyên Huy (Phỏng Dịch)


Đừng Khóc Than Cho Cái Chết

Phỏng dịch bài thơ “Mourn Not the Dead” của Ralph Chaplin

 
 
 


Đừng khóc than cho cái chết nằm trong đất lạnh
Nấm xương tàn cho đến nấm xương tàn
Đất là mẹ ngọt lịm bình yên của những ai đã chết
Là con người tất cả đều phải như vậy hết  

 
Đừng khóc than cho chiến hửu bị giam cầm của anh
những người nằm dưới đó
Mạnh dạn chống chỏi hết sức mình đã có
Của một người trong mỗi cái quan tài sắt dưới mộ phần
Bị người ta chôn sống

 
Tốt hơn nên khóc than cho đám đông người lảnh đạm và đờ đẫn
Những tên dễ bảo và những kẻ cúi đầu
Bọn thấy rõ nỗi thống khổ lớn nhất của thế giới này và sai trái của nó
Nhưng không dám nói lên điều đó.

 
Thuyên Huy
(Phỏng dịch)

 
Mourn Not the Dead

Mourn not the dead that in the cool earth lie –
Dust unto dust –
The calm sweet earth that mothers all who die
As all men must;
 
Mourn not your captive comrades who must dwell –
Too strong to strive –
Each in his steel-bound coffin of a cell,
Buried alive;
 
But rather mourn the apathetic throng –
The cowed and the meek –
Who see the world’s great anguish and its wrong
And dare not speak!


 
Ralph Chaplin

Ralph Hosea Chaplin (1887-1961) là một văn sĩ Hoa Kỳ và cũng là người tranh đấu cho giới thợ thuyền công nhân, từng giữ nhiều chức vụ trong tổ chức nghiệp đoàn, năm 1917, ông và khoảng 100 người của tổ chức Những Người Công nhân Kỷ nghệ Thế giới IWW bị bắt, kết án tù theo đạo luật Espionage Act of 1917 vì tội âm mưu chống luật này, ông đã viết tập thơ “Bars And Shadows: The Prison Poems” khi đang chịu án 4 năm trong tù. Chaplin cũng là chủ bút tờ báo “the Industrial Worker” ở Chicago (1932 – 1936), tuy là thành viên của tổ chức nghiệp đoàn nhưng có diều đặc biệt là ông rất năng động trong việc ngăn ngừa sự thâm nhập của chủ thuyết cộng sản vào các tổ chức nghiệp đoàn của Hoa Kỳ.

No comments: