Tuesday, October 30, 2018

Nỗi Lòng - Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


Họa bài thơ NỖI LÒNG của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
 
 

 

NỖI LÒNG

 
Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông
Hỏi bến thuyền không lái cũng không
Xe muối nặng nề thương vó ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách thuở nào trong.

Chí sĩ Ngô Đình Diệm

Kính hoạ 1:

ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN

 
Gan bền chí cả lấp non sông
Danh lợi, người ơi xét thấy không ?
Mộng lái thuyền Nam qua ải Cộng
Mơ đưa tộc Việt thoát cờ Hồng
Tung hoành một thuở bên trới Á
Đạp sóng bao phen chốn biển Đông
Vận nước đảo điên lầm tướng phản
Anh hùng vị quốc chí hoài trong

 
THẠCH HÀN

 
Kính họa 2:

Bài 1:

TIẾC THƯƠNG

 
Hai vai nặng trĩu gánh qua sông
Xây dựng cơ đồ tay trắng không
Đất nước lâm nguy, xoay trục chuyển
San hà quật khởi đạp cờ hồng
Xây rào lập ấp ngăn quân Cộng
Lấp biển dời non giữ biển Đông
Tướng phản hám danh đem giết sạch
Ngô gia bị diệt hết dòng trong!!!

 
NGUYỄN CANG (5/10/2018)

Bài 2:

NỖI LO

 
Đất nước bừng lên dậy núi sông
Tự do dân chủ có hay không?
Tâm tư đè nặng, hai vai gánh
Ý chí quật cường, rạng ánh hồng
Giúp nước, chọn người chung lý tưởng
Thương dân, đâu ngại lạnh trời đông
Việt Nam điên đảo mong manh quá
Biết đến bao giờ nước mới trong?

 
NGUYỄN CANG (25/10/2017)

Kính họa 2:

TƯỞNG NHỚ
TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

 
Giữa cơn nguy biến của non sông,
Ngó trước nhìn sau thấy trống không.
Cứu nước cố ngăn làn sóng đỏ,
Giúp dân quyết chặn vết loan hồng.
Công lao lồng lộng như non Thái,
Đức độ dạt dào tựa biển Đông.
Danh tiếng mãi còn lưu hậu thế,
Lòng người thấu hiểu đục hay trong.

 
NGÔ ĐÌNH PHÙNG

Kính họa 3:

NỖI NIỀM TỔNG THỐNG HỌ NGÔ

Nửa gánh giang sơn nặng núi sông,
Chí hùng quật khởi có ai không?
Đường đi nặng gánh đôi vai nhỏ,
Chân bước hiên ngang giống Lạc Hồng
Đội đá vá trời ai phụ gánh?
Lợi danh chen chúc hãy còn đông.
Nắng mưa giông tố theo thời cuộc,
Vững lái tay chèo khách đợi trong. 

 
HLO VA 

Kính họa 4:

 
NHỚ ƠN NGÔ TỔNG THỐNG

 
Thuyền đang trôi dạt giữa dòng sông
Trước mặt sau lưng thấy trống không
Đất nước ngửa nghiêng cơn sóng đỏ
Quê hương vùng dậy giữ màu hồng
Thuyền chèo giữ vững tay lèo lái
Sóng gió ba đào vượt biển đông 
Ngũ tướng lại đem lòng phản bội *
Dòng sông vẩn đục mất màu trong

 
* Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, 
Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân

 
TRIỀU PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: