Monday, October 15, 2018

Kiếp Người - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


VƯỜN THƠ MỚI -XƯỚNG HỌA

Chủ đề: Kiếp người
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

TÌNH ĐỜI

Một ngày rồi cũng phải ra đi,
Ngoài tiếng khen chê giữ được gì.
Kẻ cậy thế quyền sinh độc ác,
Người tham danh lợi hóa vô tri.
Trời gieo tang tóc qua nhiều lúc,
Đất rắc điêu tàn lại lắm khi.
Cuộc sống đua chen đầy thảm họa,
Hãy làm dịu bớt nỗi sầu bi.

NGÔ ĐÌNH PHÙNG

Hoạ 1:

TÀN ĐỜI

Càn khôn dịch chuyển đến ngày đi
Gian lắm rồi sau được những gì
Rồng chẳng giống rồng tâm bất thiện
Rắn không ra rắn thiếu lương tri
Mưu sâu kế độc tham vô đáy
Việc ác dở trò trộm mọi khi
Nhắn nhủ dân Tàu mau thức tỉnh
Đường đi chú Tập lắm ai bi!

 
HÀN BẢO THẠCH


Họa 2:
 
 
 
 

 

KIẾP NGƯỜI

Sớm muộn con người cũng phải đi
Bạc tiền đầy ắp để làm gì
Người khôn lấn lướt ra chiêu độc
Kẻ dại thủ thường mệnh bất tri
Ỷ thế làm càn tay vấy máu
Cậy quyền bắt bớ, chúng khinh khi
Đời người còn lại bao nhiêu nữa
Quả báo nhãn tiền lắm khổ bi.


NGUYỄN CANG


 
Họa 3:


BIA ĐỜI


U uất ngập lòng phải bỏ đi,
Tang điền thương hải ở làm gì.
Nhân sinh một kiếp đời thay đổi,
Số phận con người khó biến tri.
Theo luật tuần hoàn trong vũ trụ,
Trả vay, vay trả mãi thường khi.
Ai gieo tội lỗi cho nhân loại,
Bia miệng muôn đời khổ lụy bi.

 
HƯƠNG LỆ OANH VA

 
Họa 4:

 
ĐỜI NGƯỜI

 
Cuộc sống ai ai cũng phải đi
Hơn thua nào có ích chi gì
Lợi danh rồi cũng vàng như lá
Tiền bạc đâu là vật cố tri  
Ân đức tình người nên quí trọng
Nghĩa nhân cố giữ khỏi khinh khi
Đời người tôn kính nơi nhân phẩm
Sống thác lẽ thường tránh họa bi.

 
TRIỀU PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH

 
Họa  5:

 
CHÂN LÝ ĐỜI NGƯỜI

 
Chung cuộc đời người một lối đi
Về lòng đất mẹ chẳng còn gì!!!
Mưu cầu danh lợi nên vô cảm
Dục vọng phàm nhân thật khó tri
Chiếm đoạt hại nhau mừng mấy lúc
Sống trong trừng phạt khổ nhiều khi
Lương tâm toà án không sao tránh
Chân lý đời người phúc đại bi

 
KIM TRÂN

 

 

 

No comments: