Wednesday, October 24, 2018

Hướng Về Quê Hương - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


VƯỜN THƠ MỚI, XƯỚNG HỌA:

Chủ đề : Hướng về Quê hương

 Bài xướng:

 
KHÚC RUỘT TÔI YÊU

Ruột ơi! khúc ruột của tôi yêu
Lận đận dòng đời khói lửa thiêu
Trăm trận pháo dày xơ gốc rạ
Ngàn cơn bão lửa mái nhà tiêu
Trẻ thơ mất mẹ bên hè phố
Bà lão không con tạm góc lều
Vang động dân lành rên rỉ khóc
Ai người thương tới tiếng oan Kêu!

 
HÀN BẢO THẠCH

Họa 1:

ĐOẠN TRƯỜNG
Đứt ruột nhìn về cố hương yêu,
Xa xăm ngàn dặm dạ như thiêu.
Dân kêu oan ức Thủ Thiêm khóc,
Cán bộ ngồi nhìn Bến Nghé tiêu
Tiếng khóc dân lành trời có thấu.
Lời than nước mắt ngập tranh lều
Quan nào có hiểu dân đen khổ!
Cầu được phì da cứ mặc kêu!

 
HLO VA

Họa 2:

CÒN ĐÓ NỖI BUỒN

Quê hương ngàn dặm mái tranh yêu
Chinh chiến điêu linh lửa cháy thiêu
Đất nước hôm nay im tiếng súng
Mà sao đau khổ vẫn chưa tiêu
Dân oan mất đất ngồi trên lửa
Trẻ nhỏ đói cơm khóc dưới lều
Lãnh đạo ăn chơi cười hỉ hả
Mặc ai ta thán vạn lời kêu.


 
NGUYỄN CANG (18/10/18)

 

No comments: