Tuesday, September 18, 2018

Mai Anh Về - Không đề tên tác giả


Mai Anh Về

 


Mai anh về , nhớ lần theo con đường cũ
Ánh trăng thề vẫn ấp ủ bờ đê
Bốn mươi ba năm rồi, quê vẫn là quê
Đời lam lũ ... khối "nhiêu khê" anh ạ.

Anh thoát đi
Được nhìn muôn thứ lạ
Em nơi nầy
Muôn kiếp lá thu rơi

Mai anh về
Chớ cười nhé, anh ơi
Mong thông cảm cho những mảnh đời khó nhọc

Đằng đẵng bao nhiêu năm
Ngút ngàn lừa lọc
Em chứng nhân
Học gần đủ đau thương

Ngày ấy anh đi
Lưu lại nỗi vấn vương
Em nghèo quá, chỉ còn đường "lao động"

Mai anh về
Nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng
Bù cho em một ước vọng ... Tự Do

Bốn mươi ba năm
Em xin mãi
Chẳng ai cho

Lòng cố đợi
Như thuở yêu
Mình hẹn hò anh ạ

Mai anh về
Nhớ mang theo , những thứ mà dân mình thấy lạ
Thứ ấy là Dân Chủ Tự Do
Những thứ mà gần cả đời, em xin mãi ...
... Đảng chẳng cho...

Không đề tên tác giả
304Đen - Llttm

No comments: