Monday, September 10, 2018

Còn Đó Thu Vàng Mùa Lá - Thuyên Huy


Còn Đó Thu Vàng Mùa Lá

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để tặng Thu Hồng

 
Người về nhặt lá thu vàng cũ
Ngậm ngùi phủ kín dấu chân xưa
Dấu chân ngày đó mình hai đứa
Che nón nghiêng đầu đếm tiếng mưa

 
Người đi từ độ mưa về muộn
Phố vắng tàn thu rấm rứt buồn
Cổng nhà ai khép sầu theo xuống
Hiu quạnh vườn hoang sương khói sương

 
Con sông vẫn mùa trong mùa đục
Đò ngang cũng chuyến đón chuyến đưa
Trống tan trường hồi thưa hồi giục
Người hỏi người thật bỏ nhau chưa

 
Giáo đường rời rã hồi chuông đổ
Dốc xưa thờ thẩn nắng chiều buông
Bất chợt mưa về ngang trên phố
Lá rơi cũng những chiếc lá buồn

 
Xào xạc lối về vàng nổi nhớ
Tả tơi mưa từng giọt khóc đời
Cũng đành mất nhau từ một thuở
Thuở không còn nhặt lá vàng rơi

 
Thuyên Huy
Port Campbell cuối thu 2017

No comments: