Tuesday, August 28, 2018

Vườn Thơ Mới Xướng Họa: Nàng Thơ - Nguyễn Kim Trâm, Hương Lệ Oanh, Triều Phong Đặng Đức Bích, Nguyễn Cang & Chu Hà


VƯỜN THƠ MỚI - XƯỚNG HỌA

Bài xướng

   
     

 
 
 
 
 
 
 
NÀNG THƠ

Duyên đâu định mệnh hỡi nàng thơ?
Ngày ngóng đêm trông đến thẩn thờ
Lộng lẫy dung nhan thầm lặng ngắm
Trầm tư nét đẹp mãi vương mơ
Kiêu sa dáng vẻ lòng mong tưởng
Mãnh lực tình yêu chuyện chẳng ngờ
Tâm trí bồn chồn khi vắng biệt
Tinh thần hoa bút cũng vu vơ

NGUYỄN KIM TRÂN

Họa 1:

NHẮN NHỦ NÀNG THƠ

Nhắn nhủ đôi lời với bạn thơ, 
Vui lên sao cứ mãi bơ thờ .
Lắng nghe tâm sự cùng thi hữu,
Kể chuyện nàng thơ với mộng mơ.
Truyền thuyết tình yêu đầy trái đắng,
Muôn đời thực tế lắm câu  ngờ.
Tâm tư thấp thõm dòng tư tưởng,
Chấp bút đợi chờ chuyện vẩn vơ.

 HƯƠNG LỆ OANH

 Họa 2:

 YÊU THƠ

Mấy thuở chung vườn xướng họạ thơ
Gửi trao tâm sự chớ ơ thờ
Anh em tương kính vui sum họp
Tỷ muội thuận hoà đẹp ước mơ
Đất Mẹ đau lòng xa chẳng nỡ
Quê Cha nát ruột cách không ngờ
Hữu duyên tương ngộ may mình gặp
Quý Bác gieo vần đệ đợi ... VƠ!... hihi

 
CHU HÀ

 
Họa 3:

     
MỘNG MƠ


Thao thức từng đêm dệt ý thơ
Sao nàng không đến cứ ơ thờ?
Đêm thâu chợt tới như hồn mộng
Dáng liễu đi về tựa giấc mơ
Thấp thoáng trong tranh người nhẹ bước
Thẩn thờ trước mắt có ai ngờ
Nàng thơ yểu điệu khơi nguồn hứng

Họa nốt cho tròn mộng vẩn vơ !

 
NGUYỄN CANG (24/8/18)

 
Họa 4: 

NÀNG  THƠ

Thân   gởi về em mấy vận thơ
Mến    nhau anh đã đến nhà thờ
Tặng   trang thục nữ gìn duyên mộng
Nàng   khách xuân tình đạt cõi mơ
Thơ     bát nhã hay hòa nét nhạc
Đóa     phù dung đẹp thấy không ngờ
Hoa     vương màu nhớ nương theo gió
Hồng   ngát hương thơm mãi vẩn vơ.

 
TRIỀU PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH

 

 

 

No comments: