Saturday, August 4, 2018

Vườn Thơ Mới Xướng Họa: Bờ Giác- Hương Lệ Oang & Mong Đợi - Triều Phong Đặng Đức Bích & Yêu Đời - Chu Hà & Thức Tỉnh - Nguyễn Cang


Giới thiệu VƯỜN THƠ MỚI, những bài xướng họa : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng :


BỜ GIÁC

 
Lặng nhìn mây trắng cuối trời bay,
Chợt hiểu đời như giấc mộng dài.
Lữ khách bao năm đời thắm thía, 
Lắng lòng một phút bởi men say. 
Quay về tâm thức nơi nương tựa, 
Trở lại bến mê nẻo lạc loài.
Bờ giác không xa giờ tỉnh ngộ,
Thong dong tự tại cõi trần ai. 

 
HƯƠNG LỆ OANH 

 
Hoa 1 :

 

MONG ĐỢI

Thấp thoáng cờ vàng phất phới bay
Bốn ba năm lẻ thời gian dài
Đời người sướng khổ như trong mộng
Cuộc sống vui buồn lúc tỉnh say
Chú Cuội mỉm cười vừa thức giấc
Chị Hằng hớn hở hiểu từng loài
Toàn dân vùng dậy trên đà tiến
Mong đợi người người chẳng khác ai !

Triều Phong Đặng Đức Bích

 
Hoa 2 :

 
YÊU ĐỜI

 

Nhạn vẽ chân trời tung cánh bay
Chiều bu
ông nắng lụa đãi sông dài
Xuôi dòng con nước tan vào biển
Trụ với thời gian đá ngủ say
Nhật nguyệt xoay vần năm tháng chuyển
Gió mưa lần lượt tưới muôn loài
Vô thường bận trí chi cho mệt
Sống tốt, yêu đời chẳng hại ai .

 
CHU HÀ 

 
Họa 3 :

 
THỨC TỈNH 

 
Lẵng lặng nhìn trời mây trắng bay,
Trần ai một kiếp  ngắn hay dài.
Thế gian mộng ảo đâu là bến?
Một phút Nam Kha tỉnh giấc say.
Bước tới hồi đầu tìm thấy ngạn*
Quay về cõi tạm sống chung loài
Hồng trần đâu dễ tìm an lạc
Cát bụi đi về chẳng đợi ai !

 
NGUYỄN CANG (1/8/18 )
*Ngạn: bờ, bến sông, bến giác, bến mê ( danh từ Phật học).

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: