Tuesday, August 20, 2019

Bên Kia Sông Đuống - Hoàng CầmBên kia sông Đuống

 
 
 
 
 
Bên kia sông Đuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cau khô
Mấy lọ phẩm hồng
Vài thếp giấy đầm hoen sương sớm
Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn
Khua giầy đinh đạp gẫy quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc
Tan phiên chợ nghèo
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba vết máu loang chiều mùa đông
Chưa bán được một đồng
Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong
Bước cao thấp trên bờ tre hun hút
Có con cò trắng bay vùn vụt
Lướt ngang dòng sông Đuống về đâu?
Mẹ ta lòng đói dạ sầu
Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ…

Hoàng Cầm

Bài thơ diễn tả cảnh chợ nghèo dưới thời của “thực dân Pháp” nhưng đọc lại thấy không khác gì dưới chế độ cộng sản của Hồ ngày nay bao nhiêu.

No comments: