Saturday, August 31, 2019

Trăm Năm Một Kiếp Chưa Vừa Nhớ Thương -vkp Phượng tím


TRĂM NĂM MỘT KIẾP CHƯA VỪA NHỚ THƯƠNG

                                                                            

 


          


MỘT lần gặp lại cố nhân
HAI hàng mi ướt bần thần xốn xang!
BA năm tình muộn đi hoang
BỐN phương tám hướng, bàng hoàng mộng du
NĂM nào trời cũng mưa ngâu
SÁU bầy ô thước bắt cầu chưa xong...
BẢY mươi bảy tuổi long đong
TÁM mươi lội suối băng đồng... còn mê
CHÍN mong mười đợi... người về
MƯỜI đôi (20) năm kế, vẹn thề ước xưa
TRĂM năm một kiếp chưa vừa...
NGÀN câu ân ái... đong đưa bến tình!
TRIÊU Thương,
TỶ Nhớ..
Lung linh!!!

 

Saigon tháng 8/2019
vkp phượng tím

 

No comments: