Tuesday, August 20, 2019

Hóa thân Trọn Nghĩa Tình Thơ & So Tơ Phím Này - vkp Phượng tímHÓA THÂN TRỌN NGHĨA TÌNH THƠ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trót để Tình Thơ vướng vòng tục lụy
Nên mất cố nhân tri kỷ tri âm
Bởi phong ba bảo táp vẫn âm thầm
Phá  núi đốn rừng nước tràn sông suối!

*
Trên đồi hoang lạnh xây lầu thơ mới
Cỏ cây hoa lá sông núi reo vui
Đón người về sao lòng thấy ngậm ngùi?
Ái ân xưa chỉ còn trong tiềm thức!

*
Hải Âu Phụng Hoàng hóa thân kiếp trước
Lính Biển đa tình vương vấn Nàng Thơ
Trần thế trăm năm Ai có đợi chờ?
Để trọn nghĩa Tình Thơ nơi bến hẹn!!!


Saigon tháng 8/2019
vkp phượng tím


SO TƠ PHÍM NẦY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai?
 Đốt lò hương cũ
 Khói bay thơm lừng
 Sao nghe cay mắt?
 Tưởng chừng cố nhân
 Tiền kiếp hóa thân
 So tơ phiếm nầy...
 Dòng đời dù có đổi thay
 Sơ ri chín đỏ thương hoài ngàn năm!!!

 vkp phượng tím 

No comments: