Monday, August 12, 2019

Nàng Xuân & Tuổi Già - Khôi Nguyên & Trung Phạm & Hà Phạm


Nàng Xuân

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đông tàn chuẩn bị đón Xuân sang
Lả lướt nàng Xuân đẹp dịu dàng
Ong bướm tung tăng dâng mật ngọt
Nàng Xuân rạng rỡ vẻ đài trang.


Nàng đến chim rừng đua hát ca
Nàng cười cây cỏ kết nên hoa
Nàng nhìn vạn vật thay mầu áo
Nàng thở cho hơi ấm mọi nhà.


Tôi sợ ngày mai cảnh biệt ly
Dù nàng trở lại cũng Xuân thì
Biết còn giữ được lòng trong trắng
Hay bị thế tình chi phối đi...


Thời gian thấm thoát cứ trôi qua
Mái tóc nàng Xuân đã trở ngà
Nhưng trái tim hồng luôn sắc thắm
Nàng Xuân trẻ mãi vẫn không già…

 

Khôi Nguyên

 

Tuổi Già

Sức khỏe tuy chẳng bằng ai
Sao mà sống mãi sống hoài không đi
Sống lâu trăm tuổi làm chi
Ngoài tám mươi tuổi ra đi là vừa
Ước gì trong giấc ngủ trưa
Hồn lìa khỏi xác hồn đưa lên Trời
Đã sinh ra ở trên đời
Trước sau cũng phải xa rời thế gian
Xin đừng bi lụy khóc than
Chết đi sẽ thấy sướng tràn cung mây

Trung Phạm

 
Họa: Y Đề

Thực tình tôi chẳng trách ai
Số còn nặng nợ sống hoài không đi
Thọ lắm nào có ích chi
Khoảng bảy mươi tuổi ra đi cũng vừa
Mỗi ngày hai buổi sớm trưa
Cầu xin Phật độ mau đưa về Trời
Giàu sang phú quý ở đời
Trước sau cũng phải xa dời thế gian
Xin đừng bi lụy oán than
Để hồn bay bổng vượt ngàn gió mây

Hà Phạm


***
Họa: Y Đề

Từ khi bước xuống trần ai
Đạo đời hai ngả nhớ hoài người đi
Ngọt bùi cay đắng thiếu chi
Tám mươi hai tuổi ra đi cũng vừa
Xem hoa viếng cảnh sớm trưa
Vì thương con cháu nên chưa về Trời
Chúng ta sống ở trên đời
Phải theo quy luật cho người thế gian
Biết rồi chớ có thở than
Cưỡi lên lưng hạc vượt ngàn gió mây

Khôi Nguyên

 

 

No comments: