Monday, August 26, 2019

Sao Anh Không Về Thăm Trà Võ - Thuyên Huy


Sao anh không về thăm Trà Võ

Nhớ một nơi cứ nhớ mà chưa về và chắc cũng không về

 
 
 


Sao anh không về thăm Trà Võ
Cao su rừng thay lá lâu rồi
Bến Đình chuông chùa chiều vẫn đổ
Sông Vàm cứ sáng lớn chiều vơi

 
Cây điệp già lẻ loi trước chợ
Khẳng khiu cứ mưa nắng hai mùa
Người vẫn đông chợ phiên ngày cũ
Sân trường làng cũng tiếng trống xưa

 
Dân lầm lũi đời phu cạo mủ
Gốc cây già gầy guộc trốn mưa
Leo lét ngọn đèn dầu cuối phố
Gió hững hờ lùa liếp cửa thưa

 
Ngày anh đi không người đưa tiễn
Trà Võ buồn giấu lệ tiễn đưa
Nhớ ai như sông về với biển
Cao su rừng ngủ muộn dưới mưa

 
Anh đi rồi Trà Võ vẫn vậy
Mưa Bông Trang nhớ nắng Bến Mương
Mực mồng tơi tím như ngày ấy
Chờ người về viết trọn chữ thương

 
Thuyên Huy
Ballarat giữa thu 2018

No comments: