Saturday, August 3, 2019

Thiên Thai Ngậm Ngùi - vkp Phượng tím

THIÊN THAI NGẬM NGÙI

 

 
Đường lên Thiên Thai Động
Nhiều hoa cỏ tươi xanh
Dừng chân chờ đợi anh
Đôi ta cùng chung bước...

*
Nhưng chỉ là ảo tưởng
Anh ở phương trời xa
Cách nửa vòng trái đất
Khó trở lại quê nhà!

*
Độc hành bước vất vả
Tìm lại kỷ niệm xưa
Nước mắt hay nước mưa?
Ngậm Ngùi phòng trống vắng!

 

                 *
Cuối đời được ban tặng
Tình muộn cũng chia xa
Anh về bên ấy ngọc ngà
Thương thân gối lẻ, lệ nhòa thâu đêm!!!

 
Long Hải tháng 7/2019
Vkp phượng tím

No comments: