Tuesday, August 20, 2019

Tận Hưởng Tuổi Già & Tình Già Say Đắm Ngất Ngây - vkp Phượng tímTẬN HƯỞNG TUỔI GIÀ- Họa nghịch đề bài TUỔI GIÀ

  

Tui không thích bỏ trần ai
Buồn vui sướng khổ... sống hoài không đi
Lên thiên đàng để mần chi?
Chờ cho trăm tuổi... có khi cũng vừa
Ở đây đêm ngày sáng trưa
Ăn no ngủ kỷ nên chưa về trời
Tận vui hạnh phúc trên đời
Vội gì mà phải xa rời thế gian!
Nếu ai buồn chán thở than
Lầu trăng tìm đến mơ màng cung mây
Tình thơ chan chứa tràn đầy...

 
Saigon tháng 8/2019
Vkp phượng ngày nay

 
XIN PHÉP HỌA TỪ TRANG:
http://havuvhp.blogspot.com/2019/08/tho-xuong-hoa

 
HỌA 2: Tình Già Say Đắm Ngất Ngây

 
Ở đời không ai giống ai
Mới tám mươi tuổi đã đòi ra đi
Hai mươi năm nữa... khó chi?
Khoảng hơn trăm tuổi bia ghi cũng vừa!
Thức khuya, dậy muộn đến trưa
Nghịch thiên trái địa nên chưa lên Trời
Tìm về bến cũ cuối đời
Trách chi những kẻ lắm lời ác gian
Não tim suy, chẳng thở than
Lầu thơ múa bút... gió càn tung mây
Tình già say đắm ngất ngây!!!

 
Saigon tháng 8/2019
Vkp phượng ngày nay

 

 

 

No comments: