Saturday, August 31, 2019

Giàn Khoan Nô Dịch - Phan Huy


Giàn Khoan Nô Dịch

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mũi khoan giặc đâm vào lòng dân tộc
Nỗi uất hờn chua xót bốn nghìn năm
Kẻ đại thù truyền kiếp quá vô nhân.
Đeo đẳng mãi trên thân gầy mẹ Việt.

Từ ngàn xưa cha ông ta từng viết:
“Hỡi cháu con hãy cảnh giác từng giây
Giặc bắc phương vẫn rình rập đêm ngày
Cái tham vọng xâm lăng phường đại Hán.”

Bất hạnh thay! Tên tặc Hồ khốn nạn
Đã xung phong tình nguyện rước sài lang
Xây cơ đồ cho cái đảng “vinh quang”
Trên độc lập và chủ quyền đất nước.

Tổ quốc hôm nay đau buồn bạc phước
Đảng cầm quyền là một lũ tay sai
Dân tộc đang chìm đắm giấc ngủ ngày
Hoạ mất nước cận kề trong gang tấc.

Tiếng giàn khoan có làm dân tỉnh giấc?
Hay bùa mê Các mác hãy còn say?
Mặc quê nhà rên siết phận bi ai
Và tổ quốc trong tủi hờn bắc thuộc.

Một dân tộc thờ ơ cùng vận nước
Một giống nòi vô cảm với tương lai
Thì chắc chắn là mồi ngon xâm lược
Và đời đời ô nhục kiếp tay sai!

Phan Huy


No comments: