Monday, August 26, 2019

Sài Gòn Thua Huế Trắng Tay- vkp Phượng tím


SAIGON THUA HUẾ TRẮNG TAY 

                      

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
*** NGÀY XƯA

 
Cánh Bằng lướt gió muôn nơi    
Ra Huế gảy cánh vùng trời Vân Lâu
Kình Ngư dậy sóng năm châu
Quay về xứ Huế chôn sâu Con Tàu...

 
*** NGÀY NAY

              
* Cũng từng chịu cảnh binh đao
Huế không thay dạng, vẫn xao xuyến tình?
Hoàng Thành Huế mãi lung linh
Sông Hương Núi Ngự, Cung Đình uy nghiêm
Tràng Tiền, Vĩ Dạ, Thừa Thiên
Trăng vàng soi bóng thuyền quyên ấm lòng...
*Saigon- Hòn Ngọc Viễn Đông
Chìm sâu đáy nước bến sông Bạch Đằng
Tháng Tư trăng rụng sao băng
Di tích lịch sử thay bằng công viên
Duy Tân,Trường Luật mất tên!
Thành Đô tan nát, đảo điên thâm tình!

 
*** CAM CHỊU

 
Đau lòng lắm, hỡi bạn hiền!
Saigon thua Huế do Thiên định rồi!
Trắng tay đành chịu mà thôi!!!

 
Saigon tháng 8/2019
vkp phượng tím

 

** LỜI TRẦN TÌNH:

 

Nhà thơ vhp Hải Vân nói về tập thơ “ Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương của vkp đạm phương” như sau:

 

                                                            

 


“ Đã đọc tập thơ  rồi. Cảm động lắm. Mình cảm động là vì có hoàn cảnh  giông giống. Một người trong Hải Quân, một người trong Không Quan đều bị "lạc đạn " ở Huế. Sài Gòn thua Huế trắng tay.” 

Lấy ý thơ qua cảm nghĩ đó, vkp viết nên bài thơ SGTHTT trên.

No comments: