Wednesday, November 6, 2019

Đành Thua - vkp Phượng ngày nay


ĐÀNH THUA 
 
 
 

 
Già rồi còn chi mà ganh đua
Thu đến Phượng tàn Hè cuối mùa
Thời đại văn minh ta ngớ ngẩn
Cuối đời lạc hậu tánh chanh chua
Nhìn ra xứ khác toàn mơ đẹp
Ngó lại quê nhà lắm khói lùa
Thôi nhé bỏ qua du mộng ảo
Tâm đau trí mất phải đành thua!

 
vkp phượng ngày nay

No comments: