Wednesday, November 6, 2019

Khí Phách Của Người Chiến Sĩ VNCH - Thảo Chương Trần Quốc Việt


KHÍ PHÁCH CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ta thà làm qủy nước Nam,
chứ không thèm làm Vương đất Bắc.
Ôi lời nói đầy khí phách, 
thật hùng tráng,
sau khi thất trận, rơi vào tay giặc.
Trần Bình Trọng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Ông thà chịu đầu rơi,
máu chảy,
chớ không hàng quân Nguyên.

 
Gương oanh liệt ghi trong sử sách.
Khí phách của tổ tiên
lưu truyền
cho hậu thế,
qua biết bao nhiêu thế hệ
vẫn chảy mãi trong giòng máu
của con cháu người Nam.

 
Khi miền Nam rơi vào tay cộng sản Hà Nội,  
Nhiều binh lính cùng sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
nhất là các đơn vị thiện chiến
thuộc binh chủng Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thuỷ Quân Lục Chiến,  
thay vì chịu buông súng đầu hàng,
đã nắm tay nhau thành một vòng tròn
rồi rút chốt lựu đạn
tự sát tập thể.
Ôi thật bi tráng,
nhưng rất hào hùng
chứng tỏ dũng khí của người chiến sĩ Quốc Gia.

  
Sát vai chiến đấu;
Sinh tử có nhau.
Tình huynh đệ chi binh
Thật chính khí ngút trời...

 
Một vài tướng tá VNCH,
vì Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm,
có khí phách hào hùng đã quyết định chọn lấy cái chết,
để tạ tội với nhân dân,
vì đã không bảo vệ quê hương thân yêu Miền Nam,
thoát khỏi gông cùm đỏ của đội quân đánh thuê Hà Hội,
những tên lính tiền phong cho quan thầy cộng sản Nga Hoa.  

 
Hàng trăm nghìn sĩ quan khi bị luà đi học tập cải tạo
Tuy họ nhịn thở để qua ngày,
để chờ thời cơ phục hận.
Nhưng họ vẫn thẳng lưng
ngẩng mặt.
Mặc dù bị giày vò, đày ải, đánh đập thậm tệ...
bỏ đói, bỏ khát, bệnh hoạn...
chết dần mòn trong các trại lao động tập trung khổ sai.
Tuy vậy, đa phần họ vẫn giữ được khí phách
của người sĩ quan Cộng Hoà

 
“Khi lâm nguy mới rõ ai hùng hay ai hèn
Khi khó mới ló tư cách của con người”.

  
May mắn thay, những anh hèn ở miền Nam
Chỉ có một số rất ít
Một vài tên ươn hèn,
muốn được yên thân,
nên nịnh nọt kẻ thù;
nguyện làm ăng teng;
đâm sau lưng chiến hưũ của mình.

 
Ôi những đứa bán đã linh hồn cho quỷ.
Tuy chúng không được ăn no ngủ kỹ
nhưng cũng có những đặc quyền nho nhỏ,
như phần ăn khá hơn chút đỉnh,
được chút ưu tiên khi khai bệnh,
được giao lao động nhẹ...
thật ra chẳng đáng kể chi.
Ôi bản chất của những kẻ tiểu nhân là thế.
để bị cộng sản cấy sinh tử phù,
bị kiểm soát suốt quãng đời còn lại.

 
Sau khi bọn "cựu ăng teng" được định cư ở ngoại quốc.  
Chúng khác chi những con rối nằm vùng;
đã được cấy sâu vào cộng đồng người Việt;
Hà Nội điều khiển từ hậu trường sân khấu.
Việt cộng vừa đe dọa phanh phui qúa khứ cùi đày
vừa hứa hẹn hậu đãi.
Chúng ở thế "chẳng đặng dừng",  
bị buộc lòng, 
phải nhân danh,
những “Người Quốc Gia Chống Cộng Chân Chính”  
viết lách lăng nhăng
gây nghi ngờ
bươi móc,
gây chia rẽ
làm suy yếu năng lực chống cộng của người Việt ở Nước Ngoài.

 
Bọn chúng là ai?
Xin hãy đọc kỹ những gì chúng viết;
Rồi xem xét những tác hại do bọn chúng làm.
Chúng ta nhất định biết rõ bản chất
của một số gã
ươn hèn,
không chút khí phách nào,
nhưng chuyên môn bốc phét, ba hoa;
trong hàng ngũ những người Quốc Gia yêu nước chúng ta.

 
Thảo Chương Trần Quốc Việt
05-11-2019     

 

 

No comments: