Tuesday, November 26, 2019

Tàn Cuộc - Thuyên Huy


Tàn Cuộc

Cho bạn tôi, bỏ trường sớm vào lính rồi nằm xuống ở chiến trường Bình Long An Lộc 1972

 
 
 Anh buông súng trận ngồi bật khóc
Hết rồi một thuở chiến trường xưa
Áo hoa dù đẫm màu máu đục
Hồn rã rời đau mắt lệ đùa

 
Bạn bè tức tưởi thiên thu hận
Nón sắt vành nghiêng vọng bóng cờ
Hồn nương theo gió rừng biên trấn
Gởi người nằm xuống huyết lệ thơ

 
Còn đâu chiến hào đêm Thạch Hãn
Trưa gió lùa nung nắng Hạ Lào
Bình Long rừng hú ngồi chờ sáng
Chiều mưa Đồng Tháp muỗi gọi nhau

 
Gió hờn căm réo hồn tử sĩ
Người đi mang theo cả quê hương
Dặm trường mờ xa đường thiên lý
Tưởng chừng ai đợi ở chiến trường

 
Thuyên Huy
Bendigo sang mùa không mưa nhưng trời vẫn còn mưa 2018

No comments: