Monday, November 18, 2019

Trà Đạo Xa & Phút Cuối Thứ Tha - vkp Phượng ngày nay & vkp Đạm Phương


THƠ HỌA 


ĐỘC ẨM NGẮM HOA 

 

          
Khói tỏa hương sen quyện tách trà
Mai vàng mấy độ trải sương pha
Nâng ly bạch cúc lòng xao xuyến
Uống chén hồng đào dạ xót xa
Nhớ quá làn môi bừng sức sống
Thương hoài kỷ niệm tiếc ngày qua
Thủy tiên sắc thắm sầu ly biệt
Màu trắng thơ ngây đậm thiết tha !Nguyễn Cang

 
TRÀ ĐẠO XA

 
Khó ngủ, tại cà phê với trà
Nên đâu dám uống, chẳng cần pha
Ân tình không trọn... cà phê dắng
Một chút ấm lòng... trà đạo xa!
Lan sứ đơm bông... chờ kẻ đến
Cau hương trổ nụ... đợi người qua
Trúc mai thắm thiết tình tri kỷ
Nặng nghĩa tri âm đậm vị tha!

 
vkp phượng ngày nay

 

PHÚT CUỐI - THỨ THA 

 
Đốt  nén nhang thơm, rót chén trà
Ái ân nồng thắm... cũng phôi pha
Gửi người lính biển vui tiên cảnh
Thương kẻ dương gian khổ cách xa!
Từ lúc thuyền yêu neo bến khác
Bao năm sóng gió mất tin qua
Bất ngờ  gặp lại tim se thắt
Phút cuối... thôi đành... phải thứ tha!!!

 
vkp đạm phương

No comments: