Saturday, November 9, 2019

Thời Niên Thiếu Của Ba - vkp Đạm phương


 “THỜI NIÊN THIẾU CỦA BA                                     

Thời niên thiếu Ba sống trong nghèo khó,
Phải chăn trâu mướn để kiếm miếng ăn.
Học dở dang nhưng đẹp trai nhất làng.
Nhiều thôn nữ mơ nâng khăn sửa túi.

*
Ngày lễ cúng đình chủ cho hai cắc,
Lận trong lai áo… núp sau cánh gà
Chờ cho đào hát từ hậu trường ra
Ngắm thỏa thích… nét mê hồn huyền thoại.

 
*
Có một lần mãi nhìn cô Năm Phỉ
Đủng đa đủng đỉnh từ trong đi ra.
Gió phất ren áo … vướng nút áo Ba.
Ơi ới cô la… Ba vùng chạy trốn.

*
Ba bị bắt với tua ren dính túi,
Đành thú tội mình mê đắm… cải lương.
Gác cổng thương tình cho vào hậu trường
Khi gánh hát về làng mừng lễ hội.

 
*
Kỷ niệm một thời Ba luôn nhớ mãi,
Trà dư tửu hậu Ba kể huyên thuyên.
Hai mươi năm dài… Ba xa trần thế,
Con thèm hoài nghe kể “chuyện thần tiên”: 
Ngày Xửa Ngày Xưa… Ba Mê Đào Hát…

        
VKP.Đạm Phương
(Nhân ngày giỗ của Ba 28/2/AL)

 

No comments: