Monday, November 18, 2019

Hẹn Một Ngày Về (Thơ Trăn Trở) - Nguyễn Kinh Bắc, Thiết Bảng, Thảo Chương TQV & Đinh Tường


THƠ TRĂN TRỞ

Chủ đề:

HẸN MỘT NGÀY VỀ

 
 
 
 
 
 
 
 
Ta ước mơ và em ước mơ
Rồi xa biền biệt đến bao giờ
Dẫu hương tình cũ còn sâu đậm
Mà chốn quê xưa đã mịt mờ
Nhớ buổi ra đi sầu mắt lệ
Mong ngày trở lại thắm duyên thơ
Em ơi, gắng đợi ngày mai ấy
Khắp cả non sông rợp bóng cờ.

Nguyễn Kinh Bắc

 
Bài họa 1

 
TẠ TỪ

 
Nhiều đêm không ngủ thả hồn mơ
Thương  quá làng xưa mãi đến giờ
Những tưởng vài năm quay trở lại
Ai ngờ biền biệt cách xa mờ
Dòng đời xuôi ngược chia hai lối
Bến cũ đi về nhớ tuổi thơ

Tạ lỗi nước non xin giã biệt
Sắt son vẫn giữ một màu cờ!

 
Thiết Bảng (15/11/2019)

 
Bài họa 2

 
ƯỚC MƠ  PHỤC QUỐC

 
Đời người thoáng chốc, khác chi ?
Thần chết lôi đi chẳng hẹn giờ !!!

Lạc lõng cõi dương trần ngắn ngủi,
Lang thang vòng thế sự mù mờ.
Tha hương, nhìn lại thân già úa,
Ly xứ, hướng về thuở ấu thơ.
Ước nguyện toàn dân mau phục quốc;
Trời xanh phất phới gió tung cờ.

 
Thảo Chương TQV
16-11-2019
 
 
 
 
 
 
 
Bài  họa  3

HẸN MỘT NGÀY VỀ
Thuở ấy ta vừa dệt mộng mơ
Rồi bao tang tóc đến bây giờ
Quê người dõi mắt trời cao rộng
Đất mẹ nhìn mây khói tỏ mờ
Chén rượu chia ly tràn suối lệ
Chung trà hội ngộ nối tình thơ
Mong người hãy đợi ngày quang phục
Mình sẽ cùng chung phất ngọn cờ

 
Đinh Tường 
November 17, 2019

No comments: