Saturday, November 16, 2019

Hỏi Người - Sông Trăng & Trả Lời - vkp Phượng ngày nay


HỎI NGƯỜI

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vẫn đứng chờ em góc phố xưa
Một đời yêu dấu nói sao vừa
Tan tác lá rơi chiều tiễn biệt
Cay xè khoé mắt lệ tuôn, mưa
Nắng vàng đổ xuống dòng sông lặng
Mây trắng bay trên ngọn gió lùa
Tương tư canh cánh lòng trĩu nặng
Hỏi người đã hết nhớ thương chưa?

 
Sông Trăng

 
TRẢ LỜI  

 
Em  vội vã quay về chốn xưa
Lòng nôn nao nhớ mấy cho vừa
Phố buồn cây héo người thưa vắng
Gió giật mây den trời đổ mưa...
Lách tách giọt rơi... hoa rớt rụng
Buồn thương lệ nhỏ...Biển Sông lùa
Chùm bong bóng trôi theo dòng chảy
Mưa tạnh rồi trời đất sáng chưa?

 
vkp phượng ngày nay

No comments: