Monday, March 28, 2022

Chiều Giếng Mạch Theo Em - Thuyên Huy

 Chiều Giếng Mạch Theo Em

 

Nhớ người trong cuộc tình chưa có tên ở quê xưa
 
Tan trường em về chiều Giếng Mạch

Theo sau tôi ngượng ngập câu chào

Thư tình đầu nằm trong trang sách

Nhưng còn ngại ngùng chưa dám trao

 

Nắng chênh chếch ngã ba Mít Một

Nhà em về tận cửa số Hai

Nhìn theo lòng hẹn mai hẹn mốt

Thương lâu rồi nào em có hay

 

Rồi không còn theo sau em nữa

Bên nhau mình xe đạp song đôi

Đêm gác trọ chong đèn ngồi nhớ

Mơ mộng đời trong giấc ngủ vui

 

Cuối hè em không về trường cũ

Giếng Mạch từ đó thiếu bóng người

Đường xưa buồn hiu cây cỏ rũ

Thu hững hờ vàng trải lá rơi

 

Từ đó tôi không ngang Giếng Mạch

Ngã ba Mít Một cố mà quên

Đốt tờ thư cuối còn trong sách

Vĩnh biệt cuộc tình chưa có tên

 

Thuyên Huy

 Ở nơi không có chiều Giếng Mạch

No comments: