Thursday, March 24, 2022

Đưa Người Qua Sông - Thuyên Huy

ĐƯA NGƯỜI QUA SÔNG
 
Đưa người ta không đưa qua sông*

Nửa ngỏ trúc xưa mấy cụm hồng

Nắng sau vườn nhỏ thưa vàng vỏ

Người có còn ta với người không?

 

Bước chậm để hồn theo tiếng xưa

Quanh ta đâu đó gió giao mùa

Bướm hoa rã cánh đêm trừ tịch

Người thấy đời ta buồn hơn chưa

 

Hỏi khẻ lòng nhau trong mắt trong

Khúc thiên thai lỡ phím tơ chùng

Áo hoa son phấn giờ mộng tưởng

Người bỏ đi đời ta trống không

 

*thơ Thâm Tâm

Thuyên Huy 

No comments: