Friday, March 18, 2022

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng & Nhớ Bóng Trăng

 GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG

  Đã là định mệnh của nhau

Bước đường chung sống là bao ân tình

Hãy thương một nửa của mình

Đã từng gian khổ với mình lo toan

Lo cho con cái bình an

Sớm lo gầy dựng bao lần đã xong

Nay nhàn hạ , sống thong dong

Tuổi cao sức yếu lại mong sum vầy

Hôm nay nằm lại nơi đây

Rưng rưng nước mắt nói thay muôn lời

Khi xưa mình có chữ tôi

Cho rằng làm vợ ,phải mời, phải dưng

Bao năm khổ cực đã từng

Nằm gai nếm mật không dừng chân tay

Phụ nữ , xưa, rất kém may

Phu xướng phụ tuỳ còn mãi mãi câu

Đi qua một cuộc bể dâu

Kẻ còn người mất lại sầu biệt ly

Đã biết sẽ có chia ly

Sao không thương mến mỗi khi vui vầy

Bây giờ nằm khóc khổ thay

Nói không thành tiếng mắt lay giọt sầu

 

15-3-2022

Nguyễn thị Châu Tâm sự người phụ nữ VN

 

NHỚ BÓNG TRĂNG

 

Tôi như vầng trăng khuyết

Lơ lửng giữa trời cao

Trước ngàn gió lao xao

Người ! Đang ở nơi nào?

Có nghe lòng ly biệt

Trăng ơi ! Trăng có biết

Tôi ôm bóng trăng ngà

Đợi dưới gốc cây Đa

Chờ Trăng tròn trở lại

Lưu luyến mối tình xa

Dù tình có phôi phai

Tôi đây! Vẫn nhớ hoài

Bóng Trăng già ngày cũ !!

 

15-3-2022

Nguyễn thị Châu

No comments: