Tuesday, March 22, 2022

Em Giờ Ỏ Đó - Thuyên Huy

 Em Giờ Ở Đó
 
Chiều ở đó chắc còn mưa

Em giờ vẫn áo lụa xưa sân trường

Sân trường ngày mới biết thương

Em về người đứng bên đường trông theo

Tóc buông chẻ sợi nắng chiều

Tà lơi lã vạt phố liêu xiêu chào

Tương tư thấm giọt mưa mau

Tiếng mưa ngượng ngập thì thào gió xuôi

Ở đây cây cỏ ngậm ngùi

Nhớ về chốn cũ của thời mơ hoa

Dáng xưa xa ngút ngàn xa

Chấp tay làm dấu bài ca thánh buồn

Em ở đó có còn thương

Cho người năm cũ chút hương muộn tình

 

Thuyên Huy

Mùa chay tháng tư 2021

No comments: