Wednesday, March 2, 2022

Trăng, Em - ntcctc

 TRĂNG, EM!


Nửa đêm nằm mộng thấy người
Em nghe trăng vỡ lưng đồi bên kia
Mộng em diễm ảo đời xưa
Tặng ai một nửa hồn chưa muộn phiền
Người quay di rất an nhiên
Em, vầng trăng nhạt nỗi riêng đợi chờ

Vâng thì em trót tương tư
Hỡi người hờ hững nghiệp từ trăm năm !

ntcctc

No comments: