Tuesday, March 22, 2022

Em Theo Người Hoa Thôi Nở - Nguyễn Đạm Luân

 Em Theo Người Hoa Thôi Nở
 

Nhà em cụm Sứ trước sân thôi nở

Kể từ hôm em hoa gấm theo người

Lâu lắm rồi tôi không về phố cũ

Đường Thu xưa vẫn đó lá vàng rơi

 

Chuyến xe chiều con ngựa gầy chân mỏi

Chở tôi người khách cô độc ngang nhà

Chở mùa Thu theo sầu vương đá sỏi

Lối vào còn đâu đó thoáng hương xa

 

Chuyện một thời chỉ còn là kỷ niệm

Đường phố ngược xuôi cái thuở ban đầu

Áo đôi tà khép tím hoàng hôn tím

Đưa nhau về mưa hiu hắt ngõ sâu

 

Thương yêu giờ đã trở thành dĩ vãng

Em đi nhớ nhung chắc cũng không về

Dòng thư xưa chỉ là trang giấy trắng

Thu ngập ngừng mưa nửa ở nửa đi

 

Bên đường nhìn qua nhà em lần nữa

Cụm Sứ quen thấy chắc cũng chạnh buồn

Lần cuối cùng chiều nay tôi bỏ phố

Chẳng còn gì nữa mà phải vấn vương


Nguyễn Đạm Luân

Viết thay cho một người – chiều thôi mưa xứ người 2022

 

No comments: