Thursday, March 24, 2022

Tạ Từ - Nguyễn Cang

TẠ TỪ 


Chiều nghiêng thác đổ lưng đồi

Tương tư thao thức chơi vơi biển đời

Chim bay biển Bắc mù khơi

Một người đứng đợi lệ rơi khóc thầm

 

Non cao khuất bóng trăng rằm

Xuân qua mấy độ  xa xăm bụi đường

Vườn Hồng khóa nẻo còn vương

Tâm tư sầu lắng một chương thảm buồn

 

Rừng chiều bóng xế hoàng hôn

Người đi bỏ lại héo hon muộn phiền

Trần ai mộng ảo đảo điên

Thấy trong vô lượng cô miên đoạn trường

 

Tìm về nguồn cội yêu thương

Thuyền neo bến đổ trùng dương lại gần

Tạ từ đoạn khúc ăn năn

Để ta tìm lại tháng năm thuở nào !

 

Nguyễn Cang (Mar. 19, 2022)


No comments: