Friday, March 4, 2022

Mưa Chiều & Nỗi Buồn Sỏi Đá - Nguyễn Thị Châu

MƯA CHIỀU
 
Chiều nay xóm nhỏ có mưa

Hạt mưa rơi mãi cho vừa lòng ai

Cuộc đời nhiều lắm đỗi thay

Đông đi Xuân đến hoa Mai nở vàng

Có ai níu được thời gian

Nhìn qua nhìn lại bay sang mất rồi

Có ai biết được trong đời

Bao nhiêu cay đắng , lệ rơi mấy lần ?

Mưa bay lất phất ngoài sân

Lệ đâu để khóc cho ân tình buồn

Bây giờ nhìn thấy mưa tuôn

Con tim héo hắt mưa buồn tả tơi

Hôm nay Mai đã úa rồi

Nàng Xuân có đến cùng tôi đêm nầy

Đêm Xuân mây trắng chờ ai ?

Để nghe tiếng hát đêm dài nhớ thương !!!

 

2-3-2022

Nguyễn thị Châu

 

NỖI BUỒN SỎI ĐÁ

 

Xuân đi Sỏi Đá cũng buồn theo

Cuộc đời sao lắm nỗi gieo neo

Xuân qua hơi ấm không còn nữa

Sỏi Đá buồn hiu bởi cảnh nghèo

 

Một kiếp nhân sinh còn hay mất ?

Lá lay con tạo khéo tay gầy

Ngoài kia sương khói mờ nhân ảnh

Sỏi Đá bây giờ vẫn còn đây

 

Nhìn lên Trời có mấy tầng mây

Bay tới bay lui cũng hết ngày

Mây bay theo gió Trời xanh biếc

Rồi lại tan dần đón mưa bay

 

Xuân đi Sỏi Đá vẫn còn đây !

Bao nhiêu thương nhớ cứ đong đầy

Có biết tình Xuân còn hay mất ?

Ta về lưu luyến mãi nơi nầy.

 

2-3-2022

Nguyễn thị Châu 

No comments: