Saturday, March 12, 2022

Hoàng Hôn - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

THƠ XƯỚNG HOẠ KỲ 93- VƯỜN THƠ MỚI

Bài xướng:

 HOÀNG HÔN

 

Núi xanh tuyết phủ trông già 

Hoàng hôn rơi xuống bên ta mỗi chiều 

Thời gian lưu luyến những điều 

Cao xanh hờ hững lại trêu nhằm người 

Trông theo từng áng mây trôi 

Nhớ nhung thương tiếc xa xôi ngút  trời 

Mong sao duyên nợ suốt đời 

Đượm tình tri kỷ sầu vơi chung niềm.

 

HƯƠNG LỆ OANH VA 

Feb. 25, 2022

 

Họa 1:

 

TRỚ TRÊU


Núi kia cây cối đã già

Hoàng oanh hót mãi tuổi ta về chiều

Thời cơ chọn lựa đủ điều

Cao cờ nhưng lại trớ trêu lầm người

Trông ngày đợi tháng nhanh trôi

Nhớ về dĩ vãng sinh xôi[1] ngất trời

Mong cho êm ấm cả đời

Đượm nồng tình nghĩa cho vơi nổi niềm

PTL

Mar. 2022


[1] Khai Trí Tiến Đức Tự Điển ấn hành ở Hà nội năm 1931, trang 657

Xôi: nở ra : sinh xôi nảy nở.

Đa số ghi lầm là sinh sôi nảy nở


Họa 2:

               

GIÓ ĐÔNG

 

Đêm khuya hiu hắt trăng già

Gió đông buốt lạnh lòng ta sớm chiều

Tâm tư trăn trở bao điều

Thực hư cõi mộng mãi trêu tình người 

Dẫu thân- nước chảy bèo trôi

Tâm nhiên ngắm cảnh xa xôi biển trời

Hoà chung nhịp sống hương đời

Tiếng thơ trỗi khúc cho vơi nỗi niềm.

             

 Kim Trân kính bút

 

Họa 3:

           

TÂM SỰ

 

Đồi non một mảnh trăng già

Trăng bao nhiêu tuổi còn  ta xế chiều?

Thương ai muốn nói đôi điều

Phù vân mộng ảo còn trêu lấy người

Dòng đời năm tháng nổi trôi

Người đi đi mãi xa xôi ngất trời

Bây giờ người có hận đời?

Cùng ta tâm sự cho vơi nỗi niềm.

 

Nguyễn Cang (Mar. 1, 2022)


Họa 4:

             

CHIỀU XUÂN

Mỗi năm, tuổi một thêm già
Xuân sao đến mãi cho ta ngại chiều.
Lặng nghe gió gởi bao điều,
Trăng treo song cửa khéo trêu ghẹo người.
Xuôi dòng, nước chảy hoa trôi,
Thương sao tuổi ngọc xa xôi khuất trời.
Lênh đênh cùng chiếc thuyền đời,
Ngâm nga dăm vận cho vơi  nỗi niềm.

Minh Tâm       

 

Họa 5:

            

TRĂNG LÊN.

Tuyết đầu núi, tóc đầu già,

Cả hai cùng trắng lúc ta xế chiều.

Trăng lên muốn hỏi đôi điều,

Cớ chi Nguyệt Lão thích trêu con người.

Làm cho bèo dạt hoa trôi,

Người cùng đất kẻ xa xôi chân trời.

Gây bao ai oán cho đời,

Đôi tình nhân phải đầy vơi nỗi niềm.

 

Mỹ Ngọc.

Mar.2/2022.  

  

No comments: