Tuesday, September 20, 2022

Chớm Thư - Phạm Thu Liễu

 CHỚM THU


Sớm mai gió trẩy lưng đồi
Ngoài hiên sương lạnh
nguyệt phôi phai dần
Tiếc mùa lòng những bâng khuâng
Còn say nắng Hạ, ngại ngần mây thu
Chưa vàng rơi lá sầu ru
Mà sao nhánh rũ hoang vu bốn bề

Ừ thì Thu đã cận kề
Nghe hư vô giữa bộn bề thời gian

Phạm Thu Liễu

Nguồn:FB Phạm Thu Liễu

No comments: