Saturday, September 17, 2022

Tháng 9 Em Về - Hồ Chí Bửu

 THÁNG 9 EM VỀ















Tháng 9 em về phải không em ?
Cuối thu lá úa rụng bên thềm
Và anh đứng đợi trên đường vắng
Nghe lá rơi đầy trong bóng đêm

Tháng 9 em về phải không em ?
Hình như đâu đó mới vừa len
Trong tim những áng thơ tình mới
Như dấu ngựa về theo lối quen

Tháng 9 em về phải không em ?
Cho anh bừng lại những hơi men
Men tình ta ướp bằng tim nóng
Khi gió thu về – ta có em

Tháng 9 em về phải không em ?
Anh chờ trên phố nhỏ thân quen
Dìu em qua lối thu vàng úa
Nghe tóc thơm mùi Hương của em…

Hồ Chí Bửu

No comments: