Monday, September 26, 2022

Phố Chờ Mưa - Thuyên Huy

 Phố Chờ Mưa

 


Phố chiều cúi mặt chờ mưa

Người đi từ độ trời vừa sang thu

Lối mòn hiu hắt sương mù

Dấu xưa hằn vết mộng du dại khờ

Chập chờn những cuộc tình hờ

Lá lìa cành rụng khóc chờ kiếp sau

Đường xưa hun hút ngỏ sâu

Cỏ cây bất chợt hồn nao nao buồn

Hoa mơ rủ cánh bên tường

Cổng tình khép kín tưởng chừng thiên thu

Phố chờ mưa vẫn chưa mưa

 

Thuyên Huy

No comments: