Wednesday, September 28, 2022

Trên Dốc Mơ Thu Về - Thuyên Huy

 Trên Dốc Mơ Thu Về

Nhớ con dốc Bông Trang quê xưa mà nhớ người

 

Ngựa chở thu về trên dốc mơ

Vàng rơi lá trải phố đôi bờ

Dìu dặt bên sông bài ca cũ

Bến vắng khách chờ thu ngẫn ngơ

 

Thấp thoáng cuối đường bóng dáng xưa

Cũng đôi tà mỏng gió thu đưa

Chân ở chân đi chân ngượng ngập

Người qua hỏi khẻ biết thương chưa

 

Ngựa chở thu về chở cả thơ

Bài thơ người viết tặng người mơ

Nắn nót chữ tình chưa trọn nét

Mộng mơ đã chết tự bao giờ

 

Thu xót xa sầu đếm lá rơi

Thương cho một kiếp mọn xa đời

Ngựa thẩn thơ chùng chân bước mỏi

Dốc mơ người đứng đó buông xuôi

 

Thuyên Huy

Geelong 2022

No comments: