Monday, September 5, 2022

Núi Lửa Ngày Đông - Tâm Quã

NÚI LỬA NGÀY ĐÔNG
 Nơi nơi dày tuyết trắng

Tưởng không còn một chút hơi ấm

Của tình nhau

Ngờ đâu, dưới lớp tuyết vùi sâu

Trong lớp đất nâu

đàn kiến chuyền nhau từng sức sống.

Hạt thông đợi nắng nẫy mầm!

 

Tận đáy lòng  thăm thẳm của hồ đầm

Dưới lớp tuyết đóng băng

Rong rêu gối đầu lẵng lặng

Hạt sen từ ấy bừng lên!

 

Anh và Em

Tuyết cũng phủ đầy lối cũ đường quen

Vắng ngắt những lời hò hẹn

Cũng dấu thân giữa chăn với nệm

Có thầm thầm gọi tên!

 

Tiếng không vang lên

Mà dội rung lòng đất.

Biết ngày nao đôi tâm thất vở toang.

 

Ngày đông bão buốt địa đàng

Ai hay lòng núi lửa càng quắt quay!

 

Tâm Quã 

No comments: