Friday, September 23, 2022

Tháng Mười - Quan Dương

 THÁNG MƯỜITháng mười gió bén như dao
Cắt ngang cuống lá thả vào thu rơi
Vói tay vuốt sợi tơ trời
Loay hoay chạm trúng vết thời gian qua
Nhám tay mới biết đã già
Đường về quê cũ còn xa . Muôn trùng
Lá ơi xin rụng về gần
Cho tôi được nhặt nhớ hong nỗi nhà

Quan Dương

No comments: