Sunday, September 11, 2022

Dạ Khúc Cho Người - Nguyễn Đạm Luân

 Dạ Khúc Cho Người

 


Chim về hát dạ khúc buồn

Ngậm ngùi lẻ bạn gọi thương một thời

Người quên người qua đời người

Gom dư lệ đếm sầu rơi tạ tình

Mang theo ngày tháng buồn tênh

Tìm vào cỏi nhớ chỉ mình với ta

Giấc mơ hoa đường vẫn xa

Chyến xe đời chờ đến ga cuối cùng

Xuôi về biển rộng kiếp sông

Rêu phong sỏi đá nổi lòng người mang

 

Nguyễn Đạm Luân

Tháng tám 2022

No comments: