Tuesday, September 20, 2022

Nhìn Mưa Nhớ Người - Thuyên Huy

 Nhìn Mưa Nhớ Người
 


Ngồi nhìn mưa ngoài phố

Mưa đã nửa chừng xuân

Chuông giáo đường chưa đổ

Ai đứng đó ngập ngừng

 

Phố bây giờ đầu hạ

Đường vắng áo trắng bay

Phượng rộn ràng cành lá

Người nhớ người có hay

 

Ngày quen nhau chiều đó

Bẽn lẽn cổng giáo đường

Cũng chuông chiều chưa đổ

Từ đó đã biết thương

 

Mưa buồn trên tượng đá

Từng giọt từng giọt sầu

Lê thê đường đôi ngả

Hồn nghe buốt lạnh đau

 

Mong mùa thu mau tới

Để hạ thôi xót xa

Chấp tay xin cứu rổi

Tàn một giấc mơ hoa

 

Thuyên Huy

No comments: